Лукаст инструкция, показания, состав, побочные эффекты, цены в аптеках

Цены на Лукаст
от 401,20 до 475,10 грн
Купить со скидкой

Склад:

діюча речовина: монтелукаст;

1 таблетка містить монтелукасту (у формі натрієвої солі) 4 мг або 5 мг;

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна; лактоза, моногідрат; маніт (Е 421); натрію кроскармелоза; ароматизатор вишневий, порошок; заліза оксид червоний (Е 172); калію ацесульфам; магнію стеарат.

Лікарська форма.

Таблетки жувальні.

Основні фізико-хімічні властивості:

Лукаст® 4 мг: таблетки овальної форми з двоопуклою поверхнею рожевого кольору з відбитком “PhI” з одного боку.

Лукаст® 5 мг: таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею рожевого кольору з рискою з одного боку та відбитком “PhI” з іншого.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Інші системні препарати для застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів.

Код АТХ R03D C03.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Цистеїніллейкотрієни (LTC4, LTD4, LTE4) є потужними ейкозаноїдами запалення, що виділяються різними клітинами, у тому числі опасистими клітинами та еозинофілами. Ці важливі проастматичні медіатори зв’язуються з цистеїніллейкотрієновими рецепторами (CysLT), присутніми в дихальних шляхах людини, та викликають такі реакції, як бронхоспазм, виділення мокротиння, посилення проникності судин і збільшення кількості еозинофілів.

Монтелукаст є активною сполукою, яка з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю зв’язується з СуsLT1-рецепторами. Монтелукаст спричиняє значне блокування цистеїніллейкотрієнових рецепторів дихальних шляхів, що було підтверджено його здатністю інгібувати бронхоконстрикцію, спричинену вдиханням LTD4, в пацієнтів з астмою. Навіть низька доза 5 мг спричиняє значну блокаду стимульованої LTD4 бронхоконстрикції. Монтелукаст спричиняє бронходилатацію протягом 2 годин після перорального застосування; цей ефект був адитивним до бронходилатації, спричиненої β‑агоністами.

Лікування монтелукастом пригнічує бронхоспазм як на ранній, так і на пізній стадії, знижуючи реакцію на антигени. Монтелукаст порівняно з плацебо зменшує число еозинофілів периферичної крові у дорослих пацієнтів та дітей. У окремому дослідженні прийом монтелукасту значно зменшував число еозинофілів у дихальних шляхах (за вимірами мокротиння). У дорослих пацієнтів і дітей віком від 2 до 14 років монтелукаст порівняно з плацебо зменшує число еозинофілів периферичної крові та покращує клінічний контроль астми.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Після перорального прийому монтелукаст швидко і практично повністю всмоктується. У разі прийому натще таблеток жувальних 4 мг у дітей віком від 2 до 5 років Сmax досягається через 2 години після застосування препарату. Значення Cmax на 66 % вище, а Cmin – нижче, ніж у дорослих, які приймали таблетки по 10 мг.

Розподіл

Понад 99 % монтелукасту зв’язується з білками плазми крові. Обʼєм розподілу монтелукасту в стаціонарній фазі в середньому становить від 8 до 11 літрів. При дослідженні із застосуванням радіоактивно міченого монтелукасту проходження через гематоенцефалічний бар’єр було мінімальним. У всіх інших тканинах концентрація позначеного радіоізотопом матеріалу через 24 години після прийому дози також виявилася мінімальною.

Метаболізм

Цитохром Р450 2С8 є основним ферментом у метаболізмі монтелукасту. Крім того, цитохроми CYP 3A4 та 2С9 відіграють незначну роль у метаболізмі монтелукасту, хоча ітраконазол (інгібітор CYP 3А4) не змінював фармакокінетичні показники монтелукасту у здорових добровольців, які отримували 10 мг монтелукасту на добу. Згідно з результатами досліджень in vitro з використанням мікросом печінки людини, терапевтичні плазмові концентрації монтелукасту не пригнічують цитохроми Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 і 2D6. Участь метаболітів у терапевтичній дії монтелукасту є мінімальною.

Виведення

Кліренс монтелукасту із плазми крові здорових дорослих добровольців у середньому становить     45 мл/хв. Після перорального прийому монтелукасту, міченого ізотопом, 86 % виводиться з калом протягом 5 днів і менше ніж 0,2 % – із сечею. У сукупності з біодоступністю монтелукасту при пероральному призначенні цей факт вказує, що його метаболіти майже повністю виводяться з жовчю.

Фармакокінетика в різних груп пацієнтів

Для пацієнтів з печінковою недостатністю легкого і середнього ступеня корекція дози не потрібна. Дослідження для пацієнтів з нирковою недостатністю не проводилися. Оскільки монтелукаст та його метаболіти виводяться з жовчю, корекція дози для пацієнтів з нирковою недостатністю не вважається необхідною. Даних про характер фармакокінетики монтелукасту у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю (понад 9 балів за шкалою Чайлд-П’ю) немає.

При прийомі великих доз монтелукасту (що в 20 та 60 разів перевищували дозу, рекомендовану для дорослих) спостерігалося зниження концентрації теофіліну в плазмі крові. Цей ефект не спостерігається при прийомі рекомендованої дози 10 мг 1 раз на добу.

Клінічні характеристики.

Показання.

Таблетки жувальні Лукаст® 4 мг рекомендовані для дітей віком від 2 до 5 років;

Таблетки жувальні Лукаст® 5 мг рекомендовані для дітей віком від 6 до 14 років:

- як додаткове лікування бронхіальної астми у пацієнтів з персистуючою астмою від легкого до помірного ступеня, що недостатньо контролюється інгаляційними кортикостероїдними препаратами, а також при недостатньому клінічному контролі астми за допомогою β-агоністів короткої дії, що застосовуються, у разі потреби;

- як альтернативний спосіб лікування по відношенню до низьких доз інгаляційних кортикостероїдів у пацієнтів з персистуючою астмою легкого ступеня, в яких не було нещодавно серйозних нападів астми, що потребують перорального прийому кортикостероїдів, а також для пацієнтів з непереносимістю інгаляційних кортикостероїдних препаратів;

- профілактика астми, домінуючим компонентом якої є бронхоспазм, індукований фізичними навантаженнями;

- полегшення симптомів сезонного та цілорічного алергічного риніту.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Лукаст® можна призначати разом з іншими препаратами для профілактики або тривалого лікування астми. При дослідженні взаємодії між лікарськими засобами рекомендована клінічна доза монтелукасту не мала значного клінічного впливу на фармакокінетику таких препаратів: теофілін, преднізон, преднізолон, пероральні контрацептиви (етинілестрадіол/норетиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин та варфарин.

У пацієнтів, які одночасно приймали фенобарбітал, площа під кривою «концентрація-час» (AUC) для монтелукасту знижувалася приблизно на 40 %. Оскільки монтелукаст метаболізується CYP 3А4, 2С8 та 2С9, необхідно бути обережним, особливо щодо дітей, якщо монтелукаст призначають одночасно з індукторами CYP 3А4, 2С8 та 2С9, наприклад з фенітоїном, фенобарбіталом та рифампіцином.

Дослідження in vitro показали, що монтелукаст є потужним інгібітором CYP 2С8. Проте дані клінічного дослідження взаємодії лікарських засобів, що включають монтелукаст та розиглітазон (маркерний субстрат; препарат, що метаболізується за допомогою CYP 2С8), показали, що монтелукаст не є інгібітором CYP 2С8 in vivo. Таким чином, монтелукаст не впливає значною мірою на метаболізм препаратів, що метаболізуються за допомогою цього ферменту (наприклад паклітакселу, розиглітазону та репаглініду).

Під час досліджень in vitro було встановлено, що монтелукаст є субстратом CYP 2C8 і меншою мірою 2C9 та 3A4. У ході клінічного дослідження взаємодії лікарських засобів із застосуванням монтелукасту та гемфіброзилу (інгібітору CYP 2C8 та 2С9) гемфіброзил підвищував системну експозицію монтелукасту в 4,4 раза. При одночасному застосуванні з гемфіброзилом або іншими потужними інгібіторами CYP 2C8 корекція дози монтелукасту не потрібна, але лікар повинен враховувати підвищений ризик виникнення побічних реакцій.

За результатами досліджень in vitro, не очікується виникнення клінічно важливих взаємодій з менш потужними інгібіторами CYP 2C8 (наприклад з триметопримом). Одночасне застосування монтелукасту з ітраконазолом, сильним інгібітором CYP 3A4, не призводило до істотного підвищення системної експозиції монтелукасту.

Особливості застосування.

Пацієнтів необхідно попередити, що Лукаст® для перорального застосування ніколи не застосовують для зняття гострих нападів астми, а також про те, що вони повинні завжди мати при собі відповідний препарат екстреної допомоги. У разі гострого нападу слід застосовувати інгаляційні β-агоністи короткої дії. Пацієнти повинні якнайшвидше проконсультуватися з лікарем, якщо вони потребують більшої кількості β-агоністів короткої дії, ніж зазвичай.

Не слід різко замінювати терапію монтелукастом інгаляційними або пероральними кортикостероїдними препаратами.

Немає даних, які підтверджують, що дозу пероральних кортикостероїдів можна зменшити при одночасному застосуванні монтелукасту.

Повідомлялося про випадки виникнення психоневрологічних явищ у пацієнтів, які приймають монтелукаст (див. розділ «Побічні реакції»). Оскільки ці явища можуть бути спричинені іншими факторами, невідомо, чи пов’язані ці явища із застосуванням монтелукасту. Лікарі повинні обговорити ці небажані явища зі своїми пацієнтами та/або їх доглядальниками. Пацієнтам та/або доглядальникам слід дати вказівки про те, щоб вони повідомляли свого лікаря про виникнення таких змін.

У поодиноких випадках у пацієнтів, які отримують протиастматичні засоби, у тому числі монтелукаст, можлива системна еозинофілія, інколи разом з клінічними проявами васкуліту, так званий синдром Чарг-Страуса (гранулематозний алергічний ангіїт), лікування якого проводиться за допомогою системної кортикостероїдної терапії. Такі випадки зазвичай (але не завжди), були пов’язані зі зменшенням або відміною терапії кортикостероїдним препаратом. Імовірність того, що антагоністи лейкотрієнових рецепторів можуть бути пов’язані з появою синдрому Чарг-Страуса неможливо спростувати або підтвердити. Лікарі повинні пам’ятати про можливість виникнення у пацієнтів еозинофілії, васкулітних висипань, погіршення легеневої симптоматики, ускладнення з боку серцевої системи та/або нейропатії. Пацієнтів, у яких виникли вищезгадані симптоми, слід повторно обстежити та переглянути схему їхнього лікування.

Під час лікування монтелукастом пацієнтам з аспіринзалежною астмою слід уникати застосовування аспірину чи інших нестероїдних протизапальних препаратів.

Препарат містить лактозу, тому, Лукаст® не слід застосовувати пацієнтам із спадковою непереносимістю галактози, лактозною недостатністю або порушенням всмоктування глюкози/галактози.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат призначений для застосування дітям.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат призначений для застосування дітям.

Спосіб застосування та дози.

Препарат необхідно застосовувати дітям під наглядом дорослих.

Діти віком від 2 до 5 років.

Пацієнтам з астмою та алергічним ринітом (сезонним та цілорічним) необхідно приймати 1 таблетку жувальну 4 мг 1 раз на добу. Для полегшення симптомів алергічного риніту час прийому підбирають індивідуально.

Для лікування астми застосовують 1 жувальну таблетку (4 мг) на добу, ввечері. Лікарський засіб Лукаст® слід приймати за 1 годину до їди або через 2 години після їди. Немає необхідності в корекції дози для цієї вікової групи. Лікарський засіб Лукаст® у формі таблеток жувальних (4 мг) не рекомендовано для дітей віком до 2 років.

Діти віком від 6 до 14 років.

Пацієнтам з астмою та алергічним ринітом (сезонним та цілорічним) необхідно приймати 1 таблетку жувальну 5 мг 1 раз на добу. Для полегшення симптомів алергічного риніту час прийому підбирають індивідуально.

Для лікування астми застосовують 1 жувальну таблетку (5 мг) на добу, ввечері. Лікарський засіб Лукаст® слід приймати за 1 годину до їди або через 2 години після їди. Немає необхідності в корекції дози для цієї вікової групи.

Загальні рекомендації

Терапевтичний вплив лікарського засобу Лукаст® на показники контролю астми настає упродовж 1 дня. Пацієнтам слід рекомендувати продовжувати приймати препарат, навіть якщо досягнуто контролю астми, а також в періоди загострення астми.

Немає необхідності в корекції дози для пацієнтів з порушенням функції нирок або з порушеннями функції печінки від легкого до середнього ступеня. Немає даних щодо пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня. Дозування для хлопчиків і дівчаток однакове.

Як альтернативний метод лікування замість низькодозових інгаляційних кортикостероїдів при персистуючій астмі легкого ступеня

Монтелукаст не рекомендований як монотерапія для пацієнтів з персистуючою астмою середнього ступеня. Застосування монтелукасту як альтернативи низькодозовим інгаляційним кортикостероїдам дітям з персистуючою астмою легкого ступеня слід розглядати тільки для пацієнтів, у яких за останній час не було серйозних нападів астми, що вимагали застосування пероральних кортикостероїдів, і які не можуть застосовувати інгаляційні кортикостероїди. Персистуюча астма легкого ступеня визначена як виникнення симптомів астми частіше 1 разу на тиждень, але рідше 1 разу на день, виникнення нічних симптомів частіше 2 разів на місяць, але рідше 1 разу на тиждень, нормальна функція легенів у періодах між епізодами. Якщо достатнього контролю астми не досягнуто, у подальшому (зазвичай упродовж 1 місяця) слід визначити необхідність додаткової або іншої протизапальної терапії, ґрунтуючись на послідовній системі лікування астми. Слід періодично оцінювати стан пацієнтів щодо контролю астми.

Профілактика астми у пацієнтів віком від 2 до 5 років, у яких основним компонентом астми є бронхоспазм, індукований фізичним навантаженням

Лікарський засібЛукаст® рекомендований пацієнтам віком від 2 до 5 років для профілактики бронхоспазму, індукованого фізичним навантаженням, що може бути основним проявом персистуючої астми, при якій необхідне застосування інгаляційних кортикостероїдів. Стан пацієнтів слід оцінити після 2–4 тижнів лікування монтелукастом. Якщо достатньої відповіді не досягнуто, слід розглянути питання про додаткову або іншу терапію.

Лікування лікарським засобом Лукаст® залежно від іншого лікування астми

Коли лікування препаратом Лукаст® застосовується як додаткова терапія до інгаляційних кортикостероїдів, Лукаст® не повинен різко замінюватися інгаляційними або пероральними кортикостероїдами.

Діти.

Лікарський засіб Лукаст® 4 мг застосовують дітям віком від 2 до 5 років.

Лікарський засіб Лукаст® 5 мг застосовують дітям віком від 6 до 14 років.

Передозування.

Жодної спеціальної інформації щодо лікування передозувань препаратом Лукаст® немає. У дослідженнях хронічної астми монтелукаст призначали в дозах до 200 мг/добу дорослим пацієнтам протягом 22 тижнів, а при короткочасних дослідженнях – до 900 мг/добу протягом приблизно одного тижня, при цьому клінічно важливі побічні реакції не виникали.

При постмаркетинговому застосуванні та під час клінічних досліджень надходили повідомлення про гостре передозування монтелукасту. Вони включали прийом препарату дорослими і дітьми в дозах, що перевищують 1000 мг (приблизно 61 мг/кг у дитини віком 42 місяці). Отримані клінічні і лабораторні дані відповідали профілю безпеки у дорослих пацієнтів і дітей.

У більшості випадків передозування ніяких побічних явищ не спостерігалося. Найчастіше прояви побічних реакцій відповідали профілю безпеки монтелукасту та включали: біль у животі, сонливість, спрагу, головний біль, блювання та психомоторну гіперактивність.

Невідомо, чи виводиться монтелукаст за допомогою перитонеального діалізу або гемодіалізу.

Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

Інфекції та інвазії: інфекції верхніх дихальних шляхів.

З боку травної системи: біль у животі, діарея, сухість у роті, диспепсія, нудота, блювання.

Загальні розлади: спрага.

З боку системи крові та лімфатичної системи: тенденція до посилення кровоточивості.

З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, у тому числі анафілаксія, ангіоневротичний набряк, еозинофільна інфільтрація печінки.

З боку психіки: порушення уваги, погіршення пам’яті, порушення сну, у тому числі нічні кошмари, безсоння, сомнамбулізм, роздратованість, гнів, нетерплячість, тривожність, збудження, включаючи агресивну поведінку або ворожість, депресії, тремор, дуже рідко – галюцинації, дезорієнтація, суїцидальні думки та поведінка (спроба суїциду).

З боку нервової системи: млявість, запаморочення, парестезія/гіпоестезія, судоми, головний біль.

З боку серцево-судинної системи: відчуття серцебиття.

З боку гепатобіліарної системи: підвищення рівнів трансаміназ сироватки (АЛТ, ACT), гепатит (включаючи холестатичне, гепатоцелюлярне та змішане ураження печінки).

З боку шкіри і підшкірної клітковини: гематома, кропив’янка, свербіж, висипання, ангіоневротичний набряк, вузликова еритема, мультиформна еритема.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: енурез у дітей.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: артралгія, міалгія, включаючи м’язові судоми.

Загальні розлади: пірексія, астенія/втома, відчуття дискомфорту, набряки, гарячка.

Термін придатності.

Лукаст® 4 мг – 2 роки.

Лукаст® 5 мг – 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 30 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 таблеток жувальних у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

Фарма Інтернешенал Компані.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Аль Кастал еріа, Ерпорт Роуд, А.С. 334 Джубайха 11941, Амман Йорданія.

Заявник.

Фарма Інтернешенал Компані.

Місцезнаходження заявника.

А.С. 334 Аль-Джубайха 11941 Амман, Йорданія.

Характеристики:

Рецептурный отпуск
Без рецепта
Форма выпуска
Таблетки, Крем
Упаковка
Блистер
Код АТХ
R03DC03

Лукаст цены

Город:
Указать вручную:
Грушевського, 1, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (093)-354-70-54, (032)-444-51-28
Сейчас открыто
Пн-Пт: 08 - 19, Сб: 08 - 19, Вс: 09 - 17
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Грушевського, 21/11, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (063)-460-20-47, (038)-496-48-69
Сейчас открыто
Пн-Пт: 08 - 21, Сб: 08 - 21, Вс: 08 - 21
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Межигірська, 3/7, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (063)-311-25-24, (044)-221-04-72
Сейчас открыто
Пн-Пт: 08 - 22, Сб: 08 - 22, Вс: 08 - 22
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Шевченка, 33, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (093)-354-70-39, (032)-484-29-80
Сейчас открыто
Круглосуточно
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Костянтинівська, 21, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (063)-343-21-91
Сейчас открыто
Пн-Пт: 08 - 22, Сб: 08 - 22, Вс: 08 - 22
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Старо Борисова (Незалежності), 1А, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (063)-228-47-04, (048)-623-53-91
Сейчас открыто
Пн-Пт: 08 - 22, Сб: 08 - 22, Вс: 08 - 22
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Оленівська , 34, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (093)-325-28-39, (044)-224-51-09
Сейчас открыто
Пн-Пт: 08 - 22, Сб: 08 - 22, Вс: 08 - 22
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Перемоги проспект, 23, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (063)-228-47-25, (048)-623-53-95
Сейчас закрыто
Пн-Пт: 08 - 16, Сб: 08 - 16 Вс выходной
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Перемоги проспект, 23Д (аптечний пункт), Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (063)-228-47-14, (048)-623-53-96
Сейчас закрыто
Пн-Пт: 08 - 16, Сб: 08 - 16 Вс выходной
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
Дружби Народів бульвар, 25А, Киев Как добраться?
(044) 334-40-73, (063)-454-72-97, (044)-221-33-08
Сейчас открыто
Пн-Пт: 08 - 22, Сб: 08 - 22, Вс: 09 - 21
Лукаст 10 мг таблетки №30
401,20 грн
ЛУКАСТ таблетки 10 мг №30
419,00 грн
ЛУКАСТ таблетки 10 мг №30 (М_30118)
402,00 грн
Лукаст 10 мг № 30 таблетки
465,00 грн
ЛУКАСТ таблетки 10 мг №30
432,00 грн
Лукаст таблетки покрыты пленочной оболочкой по 10мг 3 блистера по 10шт (6704)
406,00 грн
Самолечение может быть опасным для вашого здоровья!
Доставка и оплата

Мы заботимся о своих пользователях, поэтому предоставляем только достоверную информацию от проверенных партнеров. На сайте представлена актуальна информация о ценах на лекарства и препараты, которые есть в наличии или могут быть доставлены в Ваш город.

Мы сотрудничаем только с аптеками, которые отвечают всем нормам украинского законодательства и имеют квалифицированный персонал с фармацевтическим образованием.

© 2024 Aptekin.com
Поделиться: